De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Wim van Ravels
14 augustus 1924- 21 januari 2015
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl
Broeder Wim van Ravels Hij werd geboren op 14 augustus 1924 in Wouw. Op 8 december 1942 trad hij toe tot de Congregatie van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. Hij overleed in Eindhoven op 16 januari 2015. Na de uitvaartdienst op 21 januari werd hij te rusten gelegd op het broederkerkhof te Dongen. Broeder Wim was werkzaam in de verzorging/verpleging. Met toewijding en zorg ging hij met de mensen om. Zij hadden graag met hem te doen. Om zich steeds meer en beter te bekwamen in zijn werk behaalde hij meerdere diploma’s. Gedurende vele jaren heeft hij in Huize Voorburg te Vught gewerkt. Broeder Wim was en voelde zich religieus. Derhalve volgde hij met succes godsdienstcursussen. Na zijn pensionering zette hij zich met veel enthousiasme in voor het Lilianefonds, dat rechtstreekse, kleinschalige en persoonsgerichte hulp biedt aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Een natuurmens, al fietsend genoot hij van al wat groeit en bloeit. Maar met het klimmen der jaren komen gebreken en problemen. Hij heeft speciale zorg nodig. Hij gaat naar “Zonnehoeve”. Hier ontvangt hij de hartelijke zorg die hij zelf aan velen gegeven heeft. Op vrijdag 16 januari 2015 overlijdt hij in alle rust. Dankbaar voor zijn leven in ons midden nemen wij afscheid van Broeder Wim van Ravels tijdens de uitvaartviering, waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op het kloosterkerkhof in Dongen.