De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Piet Stevens
14 oktober 1928 - 18 maart 2014
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl
Broeder Piet Stevens Geboren op 14 oktober 1928 te Asten, lid van de Congregatie van de Broeders van 0. L. Vrouw van Lourdes sinds zijn eerste professie op 8 december 1946, overleden op 18 maart 2014 te 's-1-Iertogenbosch. Zijn lichaam werd ter ruste gelegd op het kloosterkerkhof op 24 maart 2014 te Dongen. Wie zich Broeder Piet voor de geest haalt, denkt mogelijk het eerst aan de veelzijdigheid die hem gekenmerkt heeft. Hij was een toegewijde en bekwame verpleegkundige met een grote interesse in de wetenschappelijke achtergrond van de psychiatrische verpleegkunde; hij wist zijn kennis over te dragen aan aanstaande collega's in opleiding. Vorming van jonge mensen had zijn bijzondere aandacht. Zo was hij gedurende een aantal jaren in de St. Willibrordusstichting te Heiloo belast met de geestelijke leiding van de jonge broeders. a zijn werkzaamheden in de verpleging kwam het Pastoraat op zijn pad. Met enthousiasme ging hij voor in liturgische vieringen, eerst in Egmond en na zijn verhuizing naar Den Bosch in de parochie van de H.H.Harten. Hij was ongeveer twaalf jaar lid van het provinciaal bestuur van de broeders, en tot de opheffing van het contactblad "Informatie", maakte hij deel uit van de redactie waar hij trouw voor iedere aflevering een bezinnende tekst verzorgde. Men zou bij zoveel werkzaamheid en energie denken aan iemand met een robuuste gezondheid. Het tegendeel is waar: broeder Piet kampte een groot deel van zijn leven met een zwak gestel dat hem, vooral de laatste maanden van zijn leven, parten speelde. Dat ongemak weerhield hem er niet van een berg werk te verzetten. Broeder Piet was een ware zoon van Vader Glorieux; werken aan het welzijn van de evenmens was bet voornaamste doel van zijn leven. Wij hopen en bidden dat de Heer van alle leven hem heeft ontvangen met de woorden: "Goede en trouwe knecht, over weinig - niet eens zo weinig - ben je trouw geweest, over veel zal Ik je aanstellen." Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Zoete Moeder van Den Bosch, bid voor hem. Hij ruste in vrede.