De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Piet Smetsers
6 februari 1928 - 12 januri 2014
Br Piet Smetsers Hij werd geboren te Tilburg, 6 februari 1928, ingetreden in de Congregatie van de Broeders van O.L Vrouw van Lourdes, legde hij zijn eerste geloften af op 8 september 1946. Hij overleed in Huize Glorieux te Eindhoven op 12 januari 2014 en werd begraven op het kloosterkerkhof te Dongen op 17 januari d.a.v. Piet Smetsers heeft zijn naam gegeven aan het fraaie veilig verkeerspark op Curaçao. Daar leert de jeugd in de praktijk de verkeersregels spelenderwijs kennen. Dit is een de verdiensten van deze Broeder van Goede Werken tegenover Curaçao, het land in de Caribische zee waaraan Piet zijn hart had verpand. De terugkeer naar Nederland viel Piet dan ook erg zwaar. Zijn hart bleef als het ware op Curaçao, bij zijn bevolking. Maar nooit klaagde hij daarover. Klagen was Piet trouwens onbekend. Hij hoorde niet tot de grote groep Europese Nederlanders die alleen maar kritiek konden leveren op Curaçao. Voor hem was niet alles beter in Nederland. Piet was thuis op Curaçao. Veel Antilliaanse wisten de weg te vinden naar zijn adres. Er waren er ook veel die dit adres kenden als plaats waar ze werden geholpen bij hun problemen. Piet was een echte doener op Goede werken gebied. Hij was een thuis voor mensen met problemen. Het klonk dan ook erg oprecht als Piet zei, dat zijn beste tijd op Koraal Specht was geweest. de naam in de volksmond van de Curaçaose gevangenis. Daar leerde hij talloze gedetineerden lezen en schrijven. Veel gedetineerden waren namelijk praktisch analfabeet. Met die lessen gaf hij hun iets meer houvast bij hun terugkeer in de maatschappij. Piet bood velen een thuis waar zij gehoor konden vinden. Maar ook de vaste bewoners, broeders en passanten konden steeds een beroep op hem doen. Echt een man van Goede werken. Hij bood een thuis, hij gaf gehoor: hij was er steeds. Tekenend was voor hem dat zijn kamerdeur naar buiten wagenwijd open ging zo gauw hij zich had opgefrist, 's morgens tot 's avonds als hij ging slapen met slechts de onderbreking van de siësta na het middageten. Een man van Goede werken en van gastvrijheid. Hij voelde zich dan ook in zijn nopjes in het land Curaçao, waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat van de bevolking. Piet voelde zich goed thuis en was ook goed thuis op Curaçao. Hij zal daarom ongetwijfeld nu warm onthaald zijn om het in gewone mensentermen te omschrijven. En wel op die plaats waar iedereen zonder onderscheid onthaal hoopt te verwachten. Piet is daar ongetwijfeld op zijn plaats. Hij klopte daar namelijk aan als een echte ervaringsdeskundige op onthaalgebied. Als een echte broeder van Goede werken. Met als nieuwe specialiteit het hemels onthaal.
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl