De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Jan van der Weijden
20 augustus 1924- 8 oktober 2015
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl
Broeder Jan van der Weijden Geboren op 20 augustus 1924 te Eindhoven; zijn eerste professie in de Congregatie vande Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes legde hij af op 8 september 1942; hij was 73 jaar lid van deze Congregatie. Sinds 8 oktober 2015 leeft hij verder in het Hemelse Jerusalem bij de Eeuwige, onze menslievende God. De uitvaartdienst en de crematie hebben plaatsgevonden op woensdag 14 oktober 2015 te Eindhoven.
Als laatste van zijn "Zomaar wat gedachten" wil Broeder Jan graag het onderstaande meegeven ter overdenking: Kerk is daar waar mensen zijn met God als vaste grond. Geen hoge God kijkt op ons neer, geen hardheid in de leer. De Kerk is daar waar mensen zijn die staan in zijn Verbond. De Kerk is daar waar vriendschap is, de een de ander kent. Geen hoogmoed meer, geen mens is méér, geen hardheid in de leer. De Kerk is hier waar vriendschap is en hier bouwt God zijn tent. (Br. Jan) Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij mijn Uitvaart-Dankdienst en tot 'ontmoeten '!!! Broeder Jan