De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl
Broeder Godfried van de Zandt
Broeder Godfried groeide op in Vught in een religieus, sportief gezin. Hij leerde op de lagere school de broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes kennen. Als jongen van 13 jaar ging hij naar de broeders van Dongen. Na zijn professie, 8 september 1945, volgde hij zijn opleiding voor de verpleging A en B. Hij was op verschillende plaatsen in Nederland en in Wenen in de psychiatrische verpleging werkzaam. Hij maakte de tijd nog mee dat de verpleging grotendeels in handen was van religieuzen, daarna de samenwerking met “leken”… en de afbouw. Hij had er geen problemen mee. Br. Godfried kennen we als een eenvoudige, prettige, humoristische, sobere medebroeder. Hij hield van aanpakken, vooral van opruimen… Dikdoenerij was hem vreemd, hij hield ervan om goed te zijn voor een ander. Van huis uit sportief: hij hield van voetballen, volleyen, biljarten, fietsen, wandelen… altijd actief. In Dongen was hij met zijn elftal actief bij het zomeravondvoetbal… trainer…scheidsrechter… hij genoot ervan… het gaf hem veel vriendschap. Hij hield van mensen, legde gemakkelijk contact en ging graag op bezoek. Je kon altijd een beroep op hem doen… collecteren, tuinieren, op bezoek gaan… huishoudelijke taken vervullen… hij deed het met plezier. In onze conventen had hij na zijn pensionering de zorg voor ouderen en zieken in de groep. Op zijn eigen wijze was hij een zorgzame medebroeder, die een eigen kijk had op omgaan met ouderdom en ziekte. Br. Godfried was zeer attent, ging graag naar familie en vrienden en zorgde voor eenvoudige cadeautjes, die hij bij opruimwerkzaamheden bewaarde. Jarenlang zorgde hij namens ons convent de gelukwensen b.g.v. verjaardag of anderszins. Br. Godfried mocht oud worden, heeft jarenlang in Eindhoven goede zorg mogen ontvangen van verpleegkundigen, medebroeders en mantelzorger. Hij was een gemakkelijke patiënt… Zijn motto als verpleger was: zieken zijn een zegen voor het huis. Hij was niet alleen toen hij hulp nodig had, hij was het op zijn heel eigen wijze voor velen jarenlang. Br. Godfried bedankt… we blijven met een glimlach aan je denken We zijn hem dankbaar voor zijn dienstbaar leven.
In dankbare herinnering aan Broeder Godfried van der Zandt Geboren te Vught op 23 maart 1927 Overleden te Eindhoven op 28 juni 2019
Voor uw blijk van medeleven zeggen wij u dank. Medebroeders Familie van der Zandt
23 maart 1927- 28 juni 2019