De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Frans de Koning
28 juli 1943- 12 december 2014
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl
Broeder Frans de Koning Hij werd geboren op 28 juli 1943 te St. Oedenrode. Op 8 december 1962 trad hij toe tot de Congregatie van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. Hij overleed in Eindhoven op 12 december 2014. Na de uitvaartdienst op 17 december werd hij te rusten gelegd op het broederkerkhof te Dongen. Broeder Frans is werkzaam geweest niet alleen in Nederland, maar ook in Oostenrijk en vooral in Indonesië, waar hij veel tot stand wist te brengen. Hier heeft hij zich vooral ingezet voor verbetering van de leefomstandigheden van weeskinderen. Voor hen begon hij ook zijn bouwactiviteiten: verbetering van de woongelegenheid of nieuwbouw. Ook verbeterde hij de mogelijkheid om sport te beoefenen. Ondanks de vele activiteiten bleef hij punctueel trouw aan zijn religieuze verplichtingen. Meerdere functies heeft hij bekleed. Zo was hij econoom, overste, lid van het provinciaal bestuur. Overeenkomstig zijn aard en aanleg gaf hij goede, korte en weloverwogen adviezen. Hij was dan ook een zeer gewaardeerd bestuurslid. Het leven kan mooi zijn, maar ook hard. Grote vreugde heeft hij beleefd en diep lijden gekend. De laatste jaren van zijn leven waren een strijd tegen een kwaadaardige ziekte. Met al de kracht die in hem was, streed hij. Zijn vurige wens, een bezoek aan zijn geliefd Indonesië, kon nog in vervulling gaan. Nadien gingen zijn krachten snel achteruit, het lichaam raakte steeds meer uitgeput en gaf tenslotte de geest. Moge hij die werkend en helpend door het leven ging Hij die goed deed en goed was, nu rusten in vrede.