De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Donatus Vervoort
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl
Broeder Donatus Vervoort Hij werd geboren op 18 augustus 1931 in Gemonde en overleed op 28 oktober 2014 in St Albert in Canada. Ruim 65 jaar was hij een trouw lid van de Congregatie van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op 31 oktober in de St Albert Parish in St Albert met aansluitend de begrafenis op de begraafplaats Holy Cross Cemetery in Edmonton, Canada. De dienst ter nagedachtenis aan broeder Donatus werd gehouden op 5 november 2014 in de kapel van Huize Glorieux te Eindhoven. Op 8 september 1947 begon hij zijn noviciaat bij de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. Op 8 september 1949 legde hij zijn geloften af. In juni 1952 slaagde hij als onderwijzer op de kweekschool in Dongen en werd hij geplaatst in het Canisiushuis in Vught. Broeder Donatus heeft ook als onderwijzer gewerkt in Rotterdam, Moergestel en Emmen. In augustus 1960 vertrok hij naar Canada. Eerst naar Taber en later naar Edmonton, Calgary en weer naar Edmonton waar hij vanaf 1975 woonde. In 1966 verwierf hij de Canadese nationaliteit. Broeder Donatus heeft zijn leven in dienst gesteld van zijn medemensen. Hij stond altijd klaar om te helpen. Hij was docent, maar deed daarnaast nog heel veel andere dingen, zoals dirigeren van koren, begeleiden van studenten, workshops in parochies, administratie bijhouden, een tuin onderhouden ten bate van de voedselbank. Ook was hij gedurende enige tijd regionale overste. Hij kon moeilijk nee zeggen tegen iemand die hem iets vroeg. Vooral de gemarginaliseerde medemens had zijn belangstelling. Op deze manier was hij een ware volgeling van Vader Glorieux. Broeder Donatus was een gelovig mens. In geloof heeft hij zijn ziekte gedragen. Hij verlangde te gaan naar de Heer. Broeder Donatus was een goed mens met een groot hart en steeds met een glimlach. De laatste tijd verbleef hij bij de paters Oblaten van Maria in St Albert. Hij voelde zich daar thuis en werd daar liefdevol verzorgd door het personeel. Ondanks de afstand was hij heel betrokken bij de familie en wanneer hij op vakantie was, genoot hij van de gastvrijheid bij zijn zus Siny. Wij zijn broeder Donatus veel dank verschuldigd. Wij zullen hem gedenken voor al het goede dat hij ons en anderen gegeven heeft. Heer, nu is het werk van broeder Donatus af en hij is teruggekomen naar uw liefde en geborgenheid. Dat hij er mag rusten in vrede! Voor uw medeleven in deze dagen van afscheid zeggen wij u hartelijk dank. Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. Familie Vervoort.
18 augustus 1931- 28 oktober 2014