De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Vincent Clemens Deen
18 juni 1918 - 6 oktober 2013
Geboren te Wervershoof, 18 juni 1918, ingetreden in de Congregatie van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes, legde hij zijn eerste geloften af op 8 december 1945. Hij overleed in het Broederhuis Depoorter te Eindhoven op 6 oktober 2013 en werd begraven op het kloosterkerkhof te Dongen op 10 oktober d.a.v. Geboren in een dorp, een gezin en een familie waar een roeping tot het priesterschap of het religieuze leven geen zeldzaamheid was, vond Clemens Deen, volwassen geworden, de weg naar de Broeders van Dongen. Na zijn eerste professie was hij een aantal jaren werkzaam in de psychiatrische verpleging, eerst in de St. Willibrordusstichting te Heiloo, en vervolgens in "Voorburg" te Vught, in Huize Overdonk te Dongen en andermaal in Heiloo. In februari 1958 vertrok hij naar Indonesië, hij zou daar 46 jaar blijven. Na eerst een korte tijd op andere plaatsen te hebben gewerkt, kwam hij in 1961 naar Desa Putera bij Jakarta, waar de broeders een "jongensdorp", na de Japanse bezetting ontstaan uit de opvang van weesjongens, bestuurden. Broeder Vincent werkte in het weeshuis, was lange jaren koster, zorgde voor de boodschappen, onderhield de tuin en hielp de arme mensen die een beroep op de broeders deden. Op 86-jarige leeftijd keerde hij terug naar Nederland, woonde in Dongen en verhuisde in oktober 2009 met de communiteit naar Eindhoven. Hij mocht zich, bijna tot het einde van zijn zeer lange leven, in een goede gezondheid verheugen. Graag trok hij af en toe een dag naar West-Friesland voor contact met de familie, die ook Oom Clemens niet vergat en hem trouw bezocht. De laatste weken waren zwaar, maar hij onderging alle narigheid met de rust die hem zo kenmerkte. We zullen ons hem herinneren om zijn eenvoud, de rust en tevredenheid die hij uitstraalde, zijn vriendelijkheid en bereidheid om alles te doen wat hem gevraagd werd, een ware zoon van Vader Glorieux. Moge de God van alle leven zijn dienaar, die zo eenvoudig en als vanzelfsprekend zijn medemensen bijstond, de vreugde geven die geen einde kent
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl