De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Theo de Wit
12 oktober 1921- 11 november 2010
Broeder Theo de Wit broeder Paulo Hij werd geboren op 12 oktober 1921 te Hoogkarspel en overleed op donderdag 11 november 2010 in het Catharinaziekenhuis te Eindhoven. Ruim 62 jaar was hij een trouw lid van de Congregatie van de Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op woensdag 17 november te Eindhoven, met aansluitend de begrafenis in Dongen. Theo de Wit werd geboren in het Noord-Hollandse Hoogkarspel. Hij had een sterke geloofsovertuiging, die in zijn dagelijks leven tot uiting kwam. Dit duidt op een degelijke godsdienstige opvoeding met een Noord-Hollandse inslag. Zijn levenskeuze moest een godsdienstige keuze zijn, dus volgde hij de Latijnse School in Gemert. Toen hij uiteindelijk de keuze maakte voor de Congregatie van de Broeders van O.L.V. van Lourdes, sprak hij graag over de Latijnse School. Op 24-jarige leeftijd begon hij met het noviciaat in Dongen en kreeg hij de kloosternaam broeder Paulo. Op 8 september 1948 legde broeder Paulo zijn eerste geloften af. Hij was daarna een paar jaar werkzaam in het Dongense Overdonk.ln de drie jaren Sint-Jozefhuis in Den Bosch die daarop volgden, behaalde hij de akte Kinderbescherming A en later nog Kinderbescherming B. In 1953 verhuisde broeder Paulo naar de Willibrordusstichting in Heiloo. Daar slaagde hij voor de akte Ziekenverpleging B. Hij was nu bevoegd opvoeder en verpleger. Zijn kwaliteiten kwamen goed van pas, vooral in het 'Haagse Weeshuis' en in 'Reinier van Arkel' in Den Bosch, waar hij meerdere jaren verbleef. De broeders van 'Reinier van Arkel' verhuisden in 1972 naar een woning aan de Demostheneslaan in Den Bosch. Broeder Paulo was er ruim 11 jaar overste. In 1988 verhuisde hij naar Heiloo en werd overste in de Willibordusstichting. In 1994 werd de Willibrordusstichting door de broeders verlaten en werd Kennemerstraatweg 460a het nieuwe adres. Hij had de leeftijd van 'rustig aan doen' bereikt en dus kon broeder Theo, zo werd hij steeds meer genoemd, meer aandacht aan zijn familie besteden die in of dichtbij Hoogkarspel woonde. Maar de leeftijd werd hoger en daarmee namen de kwaaltjes toe. Besloten werd het convent in Heiloo op te heffen. In 2005 werd broederhuis Glorieux in Dongen zijn thuis. In 2009 verhuisde broeder Theo met de broeders naar Eindhoven. Rond zijn 89 e verjaardag openbaarden zich ernstige letsels die een operatieve ingreep noodzakelijk maakten. Dit was te veel. Zijn gezondheid ging heel snel achteruit en in de vroege morgen van 11 november heeft hij het H. Oliesel ontvangen en met de ziekenhuispastor, in het bijzijn van een medebroeder, enkele tientjes van de rozenkrans gebeden. Hij gaf te kennen dat hij klaar was voor de Overkant. In de loop van die morgen is broeder Theo overleden. Na de uitvaartdienst op woensdag 17 november werd hij begraven op het kloosterkerkhof in Dongen. Hij ruste in vrede. Theo, je was broeder met een eigen stijl, met veel liefde en toewijding voor de mensen met problemen. Nu magje vernemen: "Goede knecht, je krijgt het honderdvoud kom en proef het geluk van de Hemel."
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl