De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Piet van Schaijk
17 januari 1938 - 17 juli 2010
Broeder Piet van Schaijk Broeder Florentianus Hij werd geboren op 17 januari 1938 in Berghem en overleed op 15 juli 2010 in het Catharinaziekenhuis te Eindhoven. Hij was ruim 54 jaar lid van de Congregatie van de Broeders van O.L.Vroeuw van Lourdes. De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op 21 juli 2010 te Eindhoven, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op het kloosterkerkhof te Dongen. Ruim drie jaar is Piet juvenist geweest, waarna twee jaar noviciaat volgden. Ruim vijf jaar voorbereiding voor het kloosterleven is een hele tijd. De twee broers Caspar en Harrie hebben dezelfde keuze gemaakt. Vader en moeder van Schaijk hebben daar zeker invloed op gehad; hoewel Piet vertelde dat ze de broers in Berghem nogal eens de 'duveltjes' noemden, ook vanwege hun zwarte haren. Na het noviciaat ging hij wonen in 'Huize Overdonk' te Dongen, daarna in het 'Canisiushuis' te Vught, waarna nog een korte tijd in 'Huize Overdonk'. We zouden nu kunnen zeggen dat zijn definitieve woonbestemming Geldrop was. Ruim zesenveertig jaar heeft hij daar gewoond en gewerkt. Broeder Piet was kok. Hoewel koks heel gemakkelijk werden verplaatst, bleef Piet rustig zitten. Het convent was klein en in de parochie en in het dorp was veel te doen. Hij was een uitstekende kok. Hij zorgde goed voor de broeders in het Geldropse 'Antoniushuis'. De tuin was zijn hobby. Hierin leefde hij zich uit. Hij genoot van planten en bloemen, die hij zelf had gekweekt. Dan was er nog de hobbyclub van de meisjes en de jongens. De onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau werd hem voor dit werk opgespeld. In de parochiekerk zorgde hij mede voor de versiering, een weelde om naar te kijken. Helaas begon op den duur zijn gezondheid te tanen. Enkele jaren geleden werd hij, tijdens de vakantie, onwel. Zijn motoriek stond stil en hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Sindsdien is het voor hem steeds erg moeilijk geweest. Hij verhuisde naar 'Broederhuis Glorieux' in Dongen en later naar 'Depoorter' in Eindhoven. Piet klaagde niet. Wat er innerlijk in hem omging, weten we niet, maar geen klacht, geen ontevredenheid was er uiterlijk aan hem te bespeuren. Piet, wat was je moedig! Je hebt iets in ons hart gegrift, iets dat wij niet beschrijven kunnen, iets van het mooiste zonnelicht.
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl