De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl
Broeder Cor van Rooij
8 februari 1938 - 26 mei 2018
De laatste jaren waren voor Broeder Cor van Rooij beladen met onzekerheid en afbouw waardoor hij op meerdere plaatsen afscheid nam en het werk neerlegde, behalve in het Heempark. Daar bleef hij tot aan de laatste dag een trouwe medewerker en aanvoerder. Het lag in het verschiet dat binnen afzienbare tijd zijn Communiteit zou worden opgeheven waarmee een eind zou komen aan zijn verblijf in 's-Hertogenbosch. Dat hield hem erg bezig. Maar wie kon vermoeden dat op de dag van de begrafenis van zijn broer, Nard, de dood hem zou tegemoet komen. Verslagen als wij nu zijn door deze abrupte afloop die, ook al zagen wij dat Broeder Cor van Rooij ziek was, niet deed vermoeden dat hij zo snel dit leven zou moeten verlaten. Als Broeder van Glorieux en in het spoor van hem had je een groot hart voor wie niet goed meekon, voor wie problemen had, arm was. Je hebt vele jaren je krachten mogen geven aan psychiatrische patiënten en zelfs in het buitenland, Oostenrijk. In een intercongregationele communiteit deed je pionierswerk voor mensen met een hedendaagse problematiek zoals verslaving, wat werd voortgezet toen je eenmaal in Den Bosch was komen wonen in "De Kringloop", het "lnloopschip" en "De stijl". Dienstbaar in alle eenvoud met een groot geloof in de mens, geïnspireerd door Jezus van Nazareth, in de voetsporen van Glorieux en met een grote verering tot Maria. Broeder Cor van Rooij, bedankt voor wie je was, voor je trouw en broederschap. Voor uw medeleven bij zijn overlijden en uitvaart zeggen wij u hartelijk dank. Medebroeders Familie van Rooij
In dankbare herinnering aan Broeder Cor van Rooij
De gave van het leven werd hem geschonken op 8 februari 1938 te Sint Oedenrode. Hij stelde zijn leven in dienst van de Heer als Broeder van Glorieux en is thuis gekomen in de vreugde van de Heer op 26 mei 2018 te 's-Hertogenbosch. Hij was 62 jaar lid van de Congregatie van de Broeders van Q.L.Vrouw van Lourdes.