De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Ton Flinkenflögel
28 januari 1933 - 11 april 2013
Broeder Ton Flinkenflögel Broeder Hermanus Hij werd geboren te Amsterdam op 28 januari 1933 en hij legde zijn eerste geloften af in de Congregatie van de Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes op 15 augustus 1953. Hij overleed na een lange lijdensweg in het Richardushuis te Curaçao op 11 april 2013. Zijn lichaam werd op 16 april daaraanvolgend ter ruste gelegd op het Kerkhof Groot Kwartier te Curaçao. Na de lts. begon Ton aan het postulaat op 7 juni 1951 waarna hij bij zijn inkleding op 8 september 1951 de naam broeder Hermanus kreeg. Na zijn noviciaat ging hij naar Heiloo waar hij op de Sint Willibrordusstichting zijn diploma ziekenverpleging B haalde en ook de stafcursus. In januari 1968 werd hij uitgezonden naar Curaçao. Hij kreeg daar de leiding over het Richardushuis. Dit bejaardenhuis zou een belangrijke rol spelen in de rest van zijn leven. Het tehuis en de mensen daar werden zijn werk, zijn hobby, maar ook zijn familie. Hij was in naam directeur, maar was ook actief betrokken bij de zorg voor de bejaarden die in het Richardushuis woonden. Broeder Ton zou in totaal 35 jaar als directeur van het tehuis functioneren. Onder zijn leiding maakte het een enorme groei door. Toen hij de 70-jarige leeftijd had bereikt moest er op hem worden ingepraat om een stapje terug te doen en de leiding van de Richardushuis aan iemand anders over te laten. Bij zijn afscheid ontving hij de onderscheiding van Lid in de Orde van Oranje Nassau. Na zijn pensionering ging het steeds slechter met de gezondheid van broeder Ton. Zijn gezondheid ging zo achteruit dat hij in ‘zijn’ Richardushuis werd opgenomen. De laatste jaren van zijn leven werd hij daar liefdevol verzorgd. Hij was ook verschillende jaren overste van het toenmalige convent van het Richardushuis en ook plaatsvervangend regionale overste van de Regio Curaçao. Heer, nu is het werk van broeder Ton af en hij is teruggekomen naar uw liefde en
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl