De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Piet Rooijackers
6 januari 1918- 3 september 2011
Broeder Piet Rooijackers (broeder Bassianus) Hij werd geboren op 6 januari 1918 te Gemert en overleed op 3 september 2011, tijdig voorzien van het Sacrament der Zieken, in het kloosterverzorgingshuis nabij Broederhuis “Depoorter” te Eindhoven. Hij behoorde sinds zijn eerste professie, op 8 december 1935, tot de Congregatie van de Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes. Hij stelde zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap. Mijn Doodsgebed.(tekst br. Piet Rooijackers) Neem aan mijn doodsstrijd die ik leed als boete voor wat ik misdeed eens in mijn vroeger leven, en wil mij om uw grote pijn dan in dit uur genadig zijn voor wat ik heb misdreven. Ik heb u niet genoeg bemind, ik was een wispelturig kind, ik vergat soms uw geboden. Waartoe de zwakheid mij ook bracht, Uw blijde liefde heb ik nooit veracht. Ik heb steeds van u gehouden. Als het “Requiem” weerklinkt en elk het “In paradisum” zingt, moge dan mijn ziel rusten in vrede ook dank zij uw vele gebeden. O, laten wij tot de jongste dag blij en dankbaar zijn voor wat God ons gaf.
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl