De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Henricus van de Langkruis
24 juli 1917- 22 november 2009
Henricus J.M. van de Langkruis, Br. Henricus, Hij is geboren te Rotterdam 24 juli 1917, voor het eerst geloften aflegde in de Congregatie van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes op 19 maart 1935. Hij overleed in het kloosterverzorgingshuis nabij Broederhuis "Depoorter" te Eindhoven, nog voorzien van het Sacrament van de Zieken, op 22 november 2009 en werd op 27 november d.a.v. begraven op het broederkerkhof te Dongen. In het 75e jaar van zijn professie is br. Henricus na een kort ziekbed nog onverwacht van ons heengegaan. De laatste jaren van dit lange leven heeft hij vanwege een toenemende behoefte aan hulp als een last ervaren. Dat hoeft bij iemand als hij, die ruimschots bewezen had dat hij belangrijke en verantwoordelijke taken aankon, geen verwondering te wekken. Op zeer jonge leeftijd werd hij belast met de vorming van de aspirant-broeders. Vervolgens was hij niet minder dan 32 jaar overste in zeven verschillende huizen, waaronder de St. Willibrordusstichting te Heiloo, waar ruim 100 broeders ca. 700 patiënten verzorgden. Dat leidinggeven ging hem goed af: hij bezat naast een natuurlijke autoriteit ook een bepaalde rust, waardoor zijn gezag iets vanzelfsprekends had. Daarnaast beschikte hij over een praktisch inzicht en wist hij, ook voor de toekomst, verstandige besluiten te nemen. Na de lange periode van besturen nam hij nog taken als missieprocurator en bezoeker van familie van missionarissen op zich. Besturen en broeders konden op hem bouwen en de Congregatie is hem veel dank verschuldigd. Het vele werk vond een ondersteuning in een trouw gebedsleven; ondanks zijn lichamelijke gebreken was hij tot het einde toe present bij de viering van de eucharistie en in het koorgebed. Broeder Henricus heeft zijn lang geleden gegeven woord van trouw aan God op niet alledaagse wijze gestand gedaan. Wij hopen en vertrouwen erop dat de Heer hem verwelkomd heeft als een goede dienstknecht: "Over weinig - niet eens zó weinig! - was je trouw, over veel zal Ik je aanstellen. Treed binnen in Mijn vreugde." Hij ruste in vrede.
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl