De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Antonio Picokrie
27 maart 1922 - 19 juli 2016
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl
Broeder Antonio Picokrie Hij werd geboren op 27 maart 1922 en is overleden op 19 juli 2016 in Eindhoven Broeder Antonio leerde op de lagere school in Moergestel de broeders kennen en ging op 12-jarige leeftijd naar het juvenaat in Dongen. Hij werd 8 september 1940 geprofest en slaagde het jaar daarop voor onderwijzer. Op zijn leven van 94 jaren zag hij met dankbaarheid terug. Wij zullen ons Broeder Antonio blijven herinneren: - als een religieus, die met zijn talenten in het voetspoor van Glorieux wilde staan; - als de toegewijde onderwijzer en directeur; - als iemand die gemakkelijk studeerde en niet trots was; - als iemand die openstond voor vernieuwing, maar zich bij regels veilig voelde; - als iemand die tegen grote veranderingen op zag; - als iemand die voor collega's en medewerkers attent was en bleef; - als iemand die op veel terreinen graag onopvallend dienstbaar was; - als iemand die binnen de congregatie verantwoordelijke functies kreeg; - als iemand die falen toe kon geven en de ander vergaf. Wij danken u voor uw medeleven. Brs. O.L .Vr. van Lourdes Eindhoven Familie Picokrie
Het leven is: een krijgsbanier door goed' en kwade dagen. Gescheurd, gevlekt ontvallen schier; kloekmoedig voorwaarts dragen. Het leven is geen vreed' alhier; geen wapenstilstand vragen, het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen. Guido Gezelle