De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeder Anton van Wanroij
26 maart 1923 - 25 januari 2011
Broeder Anton van Wanroij (broeder Hildebrand) Hij werd geboren op 26 maart 1923 te Gemert en overleed op 25 januari 2011, tijdig voorzien van het Sacrament der Zieken, in Broederhuis 'Depoorter' te Eindhoven. Hij behoorde sinds zijn eerste professie, op 8 september 1941, tot de Congregatie van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. Zijn lichaam werd op 31 januari ter ruste gelegd op het kloosterkerk hof te Dongen. Op jeugdige leeftijd verhuisde broeder Anton naar Geldrop, alwaar hij de broeders van Dongen leerde kennen, die sinds 1931 onderwijs gaven aan de Nazarethschool. Hij besloot hun voorbeeld te volgen en vertrok, in 1934, naar het juvenaat van de broeders in Dongen. Hij bleek een goede student te zijn en hij doorliep vlot de ulo en de kweekschool. De talen waren zijn sterke kant en hij behaalde een reeks bevoegdheden in de moderne talen, tenslotte bekroond met een doctoraal examen Engels. Na een korte periode in het lager onderwijs te hebben gewerkt, stond hij een reeks van jaren aan de uloscholen in Valkenswaard, Dongen en Vught. Hij was een goed docent en in 1963 werd hij verbonden aan de kweekschool te Dongen, waar hij, van 1972 tot 1985, leidinggaf. Het einde van die laatste periode zal hij niet als meest prettig ervaren hebben vanwege fusieperikelen en het sluiten van de school die hij zeer was toegedaan en waarvan hij met vaardige hand de geschiedenis schreef. Zijn vlotte pen stelde hij o.a. in dienst van de periodieken die de Congregatie liet verschijnen; zo was hij tot voor enkele jaren eindredacteur van het contactblad 'Informatie'. Als broeder Hildebrand leverde hij teksten voor de door zijn confrater broeder Laetantius gecomponeerde liederen, die het destijds bekende Jeugdcentralekoor te Vught ten gehore bracht. Hij was gehecht aan zijn familie, met name aan het nog jonge gezin van zijn overleden broer. Broeder Anton hield van het leven en van de goede dingen ervan. Hij genoot van reizen en was een liefhebber van cultuur. Hij had een optimistische levensinstelling en hoewel zijn gezondheid het van tijd tot tijd liet afweten, stond hij daar niet zo bij stil: het zou vast wel weer beter gaan. De laatste weken van zijn leven waren moeilijk voor deze sterke persoonlijkheid; vermoedelijk heeft hij maar langzaam kunnen aanvaarden dat het einde naderde. Op eigen verzoek ontving hij het Sacrament der Zieken. Broeder Anton had veel talenten van God gekregen. Hij heeft er, ten dienste van anderen, goed gebruik van gemaakt en zal ze met winst aan zijn Schepper hebben teruggegeven. Wij hopen en bidden dat Deze tegen hem gezegd heeft: "Goede en trouwe knecht, over weinig - niet eens zó weinig - ben je trouw geweest, treed binnen in de vreugde van je Heer."
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl